Välkommen till Ostronakademien 2019

Ostronvalsen med bilder!

Vi på Ostronakademien grattulerar Johan Malm till ännu en titel!

Göteborgsmästerskapen i ostronöppning avgjort!

Tareq Taylor från Kockeriet stod som vinnare när Göteborgsmästerskapen gick av stapeln för någon vecka sedan. Han kan ses öppna ostron i SM som i år är i Strömstad den 6 april.
Tvåa var Alexander Fagman (Engeneering With) och Viktor Larsson (Alberts Kök) kom på tredje plats.
Snabbaste tid: Torkel Gustafson
Bästa presentation: Eric Stridh
Bästa kvinnliga öppnare: Sara Almvide
Bästa ostronkrog: Kockeriet
 

Nytt forskningsprojekt!

Nytt forskningsprojekt undersöker hotbilden mot musslor och ostron!
Under de senaste åren har utbredningen av mussel- och ostronbankar minskat i Europa. Tecken tyder på en liknande situation i Sverige. IVL Svenska Miljöinstitutet undersöker nu möjliga hot mot dessa båda arter och hur man kan stärka deras framtida utveckling.
– Bankarna med blåmusslor och ostron är nyckelarter i kustekosystemen och viktiga också för oss människor och för den blå näringen, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.
Med finansiering från Europeiska Havs- och Fiskerifonden ska IVL tillsammans med forskare från Institutionen för ekologi vid SLU undersöka statusen på de svenska bankarna med så kallade bivalver- tvåskaliga blötdjur. Projektet ska pågå i fyra år.
– Kunskapen om historisk och nuvarande utbredning av blåmusslor och ostron i Sverige är begränsad. Vi vet inte säkert om bestånden verkligen har minskat här, men om de har det kommer vi försöka ta reda på vad det beror på, säger Åsa Strand.
Projektet ska också bedöma bivalvbankarnas biologiska värde genom att kartlägga förekomst och genetisk variation mellan olika bestånd. De ska även undersöka metoder som kan stärka ostronens och musslornas utveckling samt ta reda på vilken påverkan främmande arter som stillahavsostron, även kallade japanska jätteostron, har på bestånden.
– Forskarna i Europa tror att minskningen av blåmusslor beror på klimatförändringar snarare än på främmande arter. Blåmusslan tycks, till skillnad från stillahavsostronet, missgynnas av varmare vintrar. Men vi vet väldigt lite om hur främmande arter påverkar det inhemska ostronet, det kommer vi att undersöka noggrant.

För mer information kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05

Gilla vår Facebooksida!

Våra huvudsponsorer

Lördagen den 4 september 2004 bildades Ostronakademien i Grebbestad. Det är en ideell förening för alla ostronintresserade. Syftet är att ta tillvara vårt underbara svenska ostrons hela potential samt stödja och entusiasmera ostronälskare, krögare, fiskare, leverantörer, dykare och forskare. Ja, alla som på något sätt kommer i kontakt med detta fantastiska skaldjur.

 

Du kan stödja oss och vårt arbete genom att bli medlem i Ostronakademien. Mer om detta hittar du på fliken - Bli medlem.

Kontaktuppgifter

Ostronakademien

Nedre Långgatan 48
457 72 Grebbestad
Tel: +46 70 454 22 52

Email: info@ostronakademien.se